est | eng | rus

Aiaprojekti tellimine

Aiaplaani koostamisel pakume kahte erinevat võimalust:

Aia eskiisjoonis – rajamistööde tellijale TASUTA

  • Pealtvaates aiaplaan M1:100 või väikese aia puhul M 1:50, kuhu on peale kantud kõik vajalikud aiaelemendid.
  • Vajadusel lisatakse illustratiivsed visandid aiarajatistest.
  • Taimede puhul määratakse eskiisplaanil nende täpne kogus koos liikide ja sortide nimetustega.
  • Täpsed ehitusjoonised tuleks koostada vaid keerukamatele aiarajatistele (kuurid, aiamajad, sokliga piirdeaiad, ehitusplokkidest või betoonist veekogud jm). Lisatasu eest, hind kokkuleppel.

Eskiisjoonised koostame tavaliselt nendele aedadele, millised me ise ka valmis ehitame. Eskiisjoonis on aia täismahus rajamistöö tellijale tasuta (v.a. ehitusjoonised), st joonise eest tasutakse küll selle kättesaamisel, kuid joonise maksumus arvestatakse rajamistööde lepingu sõlmimisel tööde kogumaksumusest maha.

Aia täisprojekt

  • Vertikaalplaneeringu joonis (krundi kõrguste määratlemine ja pinnavee liikumiste suunamine)
  • Konstruktsiooniplaan (vajalik istutusalade, sillutatud platside, jalgteede, veekogude jm aiarajatiste mahamärkimiseks)
  • Elektriprojekt (aiavalgustite paiknemine, lülitusgrupid, elektrikaablite juhtimine aias asuvate õuepistikute või kõrvalhooneteni)
  • Taimestusplaan (taimestuse paiknemine koos taimede täpse koguse , liikide ja sortide nimetustega)
  • Vaated, lõiked ja illustratiivsed fotod keerukamatest aiarajatistest (müürid, rinnatised, pergolad, võreseinad, lehtlad)
  • Seletuskiri (krundi mikrokliima analüüs, haljastuse üldiseloomustus ja stiilikirjeldus, rajamisvõtete täpsed juhised, taimede istutamise ja muru rajamise täpsed juhised, taimede ja muru hooldusjuhised, aiarajatiste kirjeldus ja rajamise juhised)

Täisprojekt võimaldab võtta täpseid hinnapakkumisi erinevatelt haljastusfirmadelt või rajada aed valmis oma jõududega.

Täisprojekti maksumus sõltub töö mahukusest ja lepitakse iga objekti puhul eraldi kokku.